• Obdobie súťaže: Denne
  • Ceny: Cenový fond 300 dolárov
  • Obdobie propagácie: Neobmedzené
  • Propagácie: Bonusový vklad až 70 %.