• Период на състезанието: Ежедневно
  • Награди: Награден фонд $300
  • Промоционален период: Неограничен
  • Промоции: До 70% бонус депозит