• دوره مسابقه: ‫ روزانه
  • جوایز: ‫ صندوق جایزه 300 دلار
  • دوره ارتقاء: ‫ نامحدود
  • تبلیغات: ‫ تا 70٪ سپرده پاداش