Binomo köp dilli goldaw
Gollanmalar

Binomo köp dilli goldaw

Köp dilli goldaw Halkara bazary görkezýän halkara neşir hökmünde dünýädäki ähli müşderilerimize ýetmegi maksat edinýäris. Köp dilde ökde bolmak aragatnaşyk aragatnaşygyny çäklendir...
Binomo-da nädip goýum we söwda etmeli
Gollanmalar

Binomo-da nädip goýum we söwda etmeli

Binomo, söwda hasabyňyza pul goýmak üçin köp dürli töleg wariantlaryny hödürleýär. Countryurduňyza baglylykda, EUR, USD ýa-da GBP ... ýaly bank geçirişini ýa-da bank kartoçkalaryny ulanyp, Binomo hasabyňyza goýup bilersiňiz. Binomo-da bu bazara nädip goýum goýmalydygyny we goşmaça serişdeleri gazanmalydygyny görkezeliň.