Bạn muốn biết giờ thị trường phái sinh nào là tốt nhất để giao dịch các cặp tiền tệ khác nhau? Đừng lo lắng, nhiều nhà giao dịch mới bắt đầu có cùng câu hỏi. Rất may, đó là điều có thể dễ dàng trả lời chỉ bằng cách nghiên cứu lịch trình và tự làm quen với cặp tiền tệ bạn đã chọn.